Our Service

บริการของเรา

บริการกำจัดไรฝุ่น ทำความสะอาดที่นอนและโซฟา

โรคภูมิแพ้ ทางการแพทย์ไม่มีวิธีไหนที่สามารถจะทำให้อาการหายขาดได้ วิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ได้ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงตัวเองจากสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่ทำให้เรามีอาการกำเริบขึ้นมาได้ อย่างเช่น ถ้าแพ้ฝุ่นหรือไรฝุ่น ก็ควรจะเอาไรฝุ่นออกไปจากที่นอนให้ได้เยอะที่สุด แต่เป็นที่ปฎิเสธได้ยากว่าเครื่องนอนและโซฟา สมัยนี้เป็นที่ๆทำความสะอาดได้ยาก โดยเฉพาะที่นอนและโซฟาสมัยใหม่ เพราะมีน้ำหนักที่มาก ลำบากที่จะยกเข้าออก

NCS จึงได้นำนวัตกรรมที่ดีที่สุดจาก USA และ UK
มาบริการทำความสะอาดที่นอนของคุณและคนที่คุณรักกลับมาสะอาดปลอดจากเชื้อโรค และไรฝุ่นซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ โดยเราจะทำให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระหว่างก่อนทำและหลังทำได้ด้วยตาคุณเอง
หลายครั้งที่เรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดหลายๆอย่าง แต่ไม่มีคนทำหรือไม่มีเวลาทำก็ไร้ซึ่งประโยชน์ มอบภาระนี้ให้กับเราในการดูแลเรื่องความสะอาดที่นอนให้กับคุณและคนที่คุณรัก

บริการดูดไรฝุ่น ทำความสะอาดที่นอน
บริการดูดไรฝุ่น ทำความสะอาดที่นอน
บริการดูดไรฝุ่น ทำความสะอาดที่นอน

ไม่พึงพอใจ ยินดีกลับเข้าไปทำใหม่ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
ที่เดียวในประเทศไทยที่กล้ารับประกัน

ขั้นตอนการให้บริการกำจัดไรฝุ่น

ขั้นตอนการดูดไรฝุ่น
ขั้นตอนการดูดไรฝุ่น
ขั้นตอนการดูดไรฝุ่น
ขั้นตอนการดูดไรฝุ่น
ขั้นตอนการดูดไรฝุ่น

Before & After

รูปภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้บริการ

Previous
Next

Users’ Review

เสียงตอบรับจากลูกค้า ที่ๆลูกค้าไว้วางใจมากที่สุดในประเทศไทย