บริการของเรา

บริการซักที่นอน ทำความสะอาด
ที่นอน กำจัดไรฝุ่นที่นอน

บริการซักที่นอน ทำความสะอาดที่นอน กำจัดไรฝุ่นที่นอน

ที่นอน โซฟา ม่าน พรม สมัยนี้เป็นที่ๆ ทำความสะอาดได้ยาก เพราะมีน้ำหนักที่มาก และมีการ built-in ในหลายๆจุด ทำให้เป็นการยากที่จะย้ายเข้า-ออก ทำให้การทำความสะอาด เครื่องใช้ทุกอย่างในบ้านเรา เป็นเรื่องยุ่งยาก

NCS จึงได้นำนวัตกรรมที่ดีที่สุดจาก USA และ German มาบริการทำความสะอาดที่นอนของคุณและคนที่คุณรักกลับมาสะอาดปลอดจากเชื้อโรคและไรฝุ่นซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้โดยเราจะทำให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระหว่างก่อนทำและหลังทำได้ด้วยตาคุณเองนอกจากนั้นยังมีเรื่องคราบเปื้อนที่กวนใจ ไม่ว่าจะเป็น นม กาแฟ อาจจะหกใส่เฟอร์นิเจอร์ประจำเดือน ปัสสาวะ ก่อให้เกิด คราบเปื้อนบนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

หลายครั้งที่เรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่มีคนทำหรือไม่มีเวลาทำก็ไร้ซึ่งประโยชน์มอบภาระนี้ให้กับเราในการดูแลเรื่องความสะอาดที่นอนให้กับคุณและคนที่คุณรัก

ไม่พึงพอใจ

ยินดีกลับเข้าไปทำใหม่ให้ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย!

ที่เดียวในประเทศไทยที่กล้ารับประกัน

Before & After

รูปภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้บริการ

Users’ Review

เสียงตอบรับจากลูกค้า
ที่ๆลูกค้าไว้วางใจมากที่สุดในประเทศไทย