PROMOTION

โปรโมชั่น กำจัดฝุ่น

5o%off

“ที่นอน” ควรสะอาดที่สุดในบ้าน แต่กลับกลายเป็นที่สะสมเชื้อโรคเยอะที่สุด เพราะยากที่จะเคลื่อนย้าย กลายเป็นสาเหตุหลัก ของโรคต่างๆ โดยเฉพาะภูมิแพ้พบกับที่สุดของนวัตกรรมกำจัดเชื้อโรคและไรฝุ่น รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้ที่นอนและโซฟา ของคุณ “กลับมาสะอาดอีกครั้งนึง”

buy more save more
  • SET A
    5 ใบ ราคาเต็ม 12,950 บาท
    เหลือเพียง 5,790 บาท*
  • SET B
    10 ใบ ราคาเต็ม 25,900 บาท
    เหลือเพียง 9,900 บาท*